Hankeselvitys ja
suunnittelupalvelut

Hankeselvitys ja suunnittelupalvelut

Sport Venuen hankeselvitys antaa yksityiskohtaista tietoa uimahallihankkeen taloudellisuudesta. Huomioon otetaan uimahallin koko elinkaari. Hankeselvityksen avulla uimahallihanketta voidaan esitellä ja viedä eteenpäin erilaisissa päättävissä elimissä.

Hankeselvityksessä vertaillaan kattavasti erilaisten ratkaisujen sopivuutta tietylle alueelle ja väestöryhmälle nyt ja vuosien kuluessa. Hankeselvitys voi kattaa vain tietyn osa-alueen, tai selvityksessä tarkastellaan koko uimahallihankkeen kokonaistaloudellisuutta. Kustannuksia vertaillaan 25 vuoden aikajänteellä.

Yksi tärkeimmistä hankeselvityksen osa-alueista on selvittää, mikä on tilaajan nykyisten uimahallien kapasiteetti tai uusien hallien tarve ja miten ne tai väestöpohjan tarpeet muuttuvat lähitulevaisuudessa. Selvityksessä voidaan huomioida myös muiden liikunta- ja urheilutilojen tarve.

Hankeselvityksen perusteella tiedetään, onko hallin rakentaminen taloudellisesti järkevää, ja mikä ratkaisu on kustannuksiltaan ja toiminnoiltaan paras.

miksi valita sport venue?

Miksi valita Sport Venue

Sport Venue Oy

Osoite:
Kampusareena
Sport Venue Oy
Korkeakoulunkatu 7
33720 Tampere, Finland

Yhteystiedot

Puh:
+358 44 733 2488

Sähköposti: